26 Aralık 2015 Cumartesi

Bizi Anlayan


Zatı-ı Hak'da mahrem-i irfan olan anlar bizi, 
İlm'i sırda bahr'i bi-payan olan anlar bizi. 
( Zât-ı Hakk'da irfân mahremi olan anlar bizi)
( İlm-i sırda sonsuz derya olan anlar bizi)

Bu fena gülzarına bülbül olanlar anlamaz,
Vech-i baki hüsnüne hayran olan anlar bizi.
(Bu fenâ gülzârına bülbül olanlar anlamaz)
(Vech-i bâkî hüsnüne hayrân olan anlar bizi)

Dünye vü'ukbayı ta'mir eylemekten geçmişiz,
Her taraftan yıkılıp viran olan anlar bizi.
(Dünyâ ve ahireti tamir eylemekten vaz geçmişiz)
(Her taraftan yıkılıp harab olan anlar bizi)

Biz şol abdalız bıraktık eynimizden şalımız,
Varlığından soyunup üryan olan anlar bizi.
(Biz şu abdalız ki yakamızdan bıraktık şâlımız)
(Varlığından soyunup çıplak olan anlar bizi)

Kahr u lutf u şey-i vahid bilmeyen çekti azap
Ol azabdan kurtulup sultan olan anlar bizi.
(Kahr ve lûtfü tek şey bilmeyen çekti azab)
(Ol azabdan kurtulup sultân olan anlar bizi)

Zahida ayık dururken anlamazsın sen bizi,
Cür'ayı safi içip mestan olan anlar bizi.
(Ey Zâhid ayık dururken anlamazsın sen bizi)
(Sâfî bir yudum içip sarhoş olan anlar bizi)

Arifin her bir sözünü duymaya insan gerek,
Bu cihanda sanma kim hayvan olan anlar bizi
(Ârifin her bir sözünü duymaya insân gerek)
( Bu cihânda sanmayın hayvân olan anlar bizi)

Ey Niyazi katremiz deryaya saldık biz bugün,
Katre nice anlasın umman olan anlar bizi.
(Ey Niyâzî katremiz deryâya saldık biz bugün)
(Katre nice anlasın derya olan anlar bizi)

Halkı koyup la-mekan ilinde menzil tutalı,
Mısriya şol canlara canan olan anlar bizi.
(Halkı koyup mekânsızlık yurdunda durak tutalı)
(Ey Mısrı şol canlara canân olan anlar bizi)Niyâzî-i Mısrî

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder